Banner Noel

Thừa kế nhà đất có yếu tố nước ngoài (Không có Hiệp định tương trợ tư pháp)

Thừa kế nhà đất có yếu tố nước ngoài (Không có Hiệp định tương trợ tư pháp)

Thừa kế nhà đất có yếu tố nước ngoài (Không có Hiệp định tương trợ tư pháp)

Thừa kế nhà đất có yếu tố nước ngoài (Không có Hiệp định tương trợ tư pháp)

Câu hỏi: Ông Criss Phan là người Việt đã thôi quốc tịch Việt Nam và hiện có quốc tịch Mỹ. Ngày 28/06/2020, Ông Criss Phan chết tại bang Texas vì mắc bệnh Covid – 19. Tại bệnh viện của bang Texas mà ông Criss Phan đang chữa trị, ông đã viết một bản di chúc để lại di sản cho con trai của ông là anh Lemon và ký tên rõ ràng theo đúng pháp luật, đảm bảo về mặt hình thức của một bản di chúc. Trong di chúc, ông để lại cho Lemon căn nhà tại Thành phố Đà Nẵng (sổ đỏ đứng cả tên ông Criss Phan, nhà có trước khi cha Lemon có quốc tịch Mỹ), đồng thời dặn anh Lemon có trách nhiệm thanh toán nợ cho hai người bạn của bố anh tại Việt Nam, số tiền không nhiều so với giá trị tài sản. Trong khi đó, nhà Lemon có 4 anh em, 3 người còn lại khi biết nội dung của bản di chúc, các anh chị đều không đồng ý. Nay anh Lemon muốn được tư vấn để nghe lời khuyên.

Trả lời: Dựa theo sự kiện pháp lý nêu trên và những gì đã nghiên cứu về vấn đề thừa kế theo di chúc trong quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài, dưới đây là những phân tích cụ thể:

Đối với trường hợp ông Criss Phan đã thôi quốc tịch Việt Nam thì ông không còn là công dân Việt Nam nữa và có thể coi là người nước ngoài. Khi trở thành công dân nước ngoài, việc sở hữu nhà ở của người nước ngoài được quy định tại Điều 161, Luật nhà ở 2014 như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại điểm a khoản 1 Điều 159 của Luật này được thực hiện các quyền của chủ sở hữu nhà ở theo quy định tại Điều 10 của Luật này; trường hợp xây dựng nhà ở trên đất thuê thì chỉ được quyền cho thuê nhà ở.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 159 của Luật này có các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam nhưng phải tuân thủ các quy định sau đây:

a) Chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư; nếu là nhà ở riêng lẻ bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề thì trên một khu vực có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu không quá hai trăm năm mươi căn nhà.”

Pháp luật Việt Nam hạn chế việc sở hữu nhà ở của người nước ngoài. Tuy nhiên, theo những gì anh Lemon chia sẻ, cha anh đã đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước thời điểm thôi quốc tịch Việt Nam. Bên cạnh đó, pháp luật Việt Nam hiện nay không có quy định về việc tước quyền của cha anh Lemon là ông Criss Phan với tài sản đó nên cha anh vẫn còn quyền sở hữu đối với tài sản nhà ở sau khi xin thôi quốc tịch Việt Nam.

Xem thêm: Thừa kế nhà đất có yếu tố nước ngoài (Có Hiệp định Tương trợ tư pháp)

Xem thêm: Tư vấn khởi kiện tranh chấp thừa kế nhà đất

Xem thêm: Mua bán tài sản là di sản thừa kế chung

Xem thêm: Chi phí sang tên Sổ đỏ nhà đất

Mặt khác, theo quy định tại Điều 680 Bộ luật Dân sự 2015 cho biết:

“1. Thừa kế được xác định theo pháp luật của nước mà người để lại di sản thừa kế có quốc tịch ngay trước khi chết.

2. Việc thực hiện quyền thừa kế đối với bất động sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó.”

Căn cứ thông tin anh Lemon cung cấp, di sản là căn nhà tại Thành phố Đà Nẵng. Do vậy, quan hệ thừa kế được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam, cụ thể là Bộ luật Dân sự 2015.

Xét về nội dung di chúc: Theo thông tin Lemon cung cấp, sổ đỏ của căn nhà tại Thành phố Đà Nẵng do cha anh đứng tên, như vậy, việc bố anh định đoạt toàn bộ khối tài sản là phù hợp theo quy định của pháp luật.

Xét về hình thức và năng lực chủ thể: Trước khi mất, ông Criss có lập di chúc để lại cho anh Lemon căn nhà tại Thành phố Đà Nẵng, đồng thời dặn dò anh có trách nhiệm thanh toán nợ cho hai người bạn. Đây có thể coi là một di chúc của bố anh Lemon để lại tài sản của mình cho anh thừa kế.

Đối với việc thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài, Điều 681 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

“1. Năng lực lập di chúc, thay đổi hoặc hủy bỏ di chúc được xác định theo pháp luật của nước mà người lập di chúc có quốc tịch tại thời điểm lập, thay đổi hoặc hủy bỏ di chúc.

2. Hình thức của di chúc được xác định theo pháp luật của nước nơi di chúc được lập. Hình thức của di chúc cũng được công nhận tại Việt Nam nếu phù hợp với pháp luật của một trong các nước sau đây:

a) Nước nơi người lập di chúc cư trú tại thời điểm lập di chúc hoặc tại thời điểm người lập di chúc chết;

b) Nước nơi người lập di chúc có quốc tịch tại thời điểm lập di chúc hoặc tại thời điểm người lập di chúc chết;

c) Nước nơi có bất động sản nếu di sản thừa kế là bất động sản.”

Về  năng lực chủ thể: Ông Criss Phan có quốc tịch Mỹ nên sẽ áp dụng pháp luật Mỹ. Tại Mỹ, mỗi tiểu bang có quy định về di chúc riêng. Cụ thể, theo Sec 251.001, Texas  Estate Code 2019 tại bang Texas, Hoa Kỳ quy định người có quyền lập di chúc nếu tại thời điểm lập di chúc người đó:

“(1) is 18 years of age or older;

 (2) is or has been married; or

(3)is a member of the armed forces of the United States, an auxiliary of the armed forces of the United States, or the United States Maritime Service.”

Tức là:

“(1) từ 18 tuổi trở lên;

 (2) đã hoặc đang kết hôn; hoặc là

(3) là một thành viên của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, một lực lượng phụ trợ của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, hoặc Cơ quan Hàng hải Hoa Kỳ.”

Căn cứ thông tin Lemon cung cấp, xét về năng lực chủ thể, bố anh đã phù hợp với quy định pháp luật tại bang Texas.

 Về hình thức di chúc: Để giải quyết xung đột pháp luật, Việt Nam áp dụng nguyên tắc Luật của nước nơi có bất động sản. Nếu công dân nước ngoài có di sản là bất động sản ở Việt Nam thì bắt buộc phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam về hình thức di chúc. Tại Việt Nam, di chúc có thể được lập thành văn bản hoặc di chúc miệng. Di chúc bằng văn bản bao gồm: Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có công chứng; Di chúc bằng văn bản có chứng thực. Trường hợp của anh Lemon cung cấp, có thể coi di chúc mà ông Criss Phan để lại là di chúc bằng văn bản không có người làm chứng. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 633 Bộ luật dân sự 2015 cho biết:

“Điều 633. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng

Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.

Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 của Bộ luật này.”

Mặt khác, Ông Criss khi lập di chúc đã ký tên rõ ràng theo đúng pháp luật, đảm bảo về mặt hình thức của một bản di chúc. Như vậy, xét về hình thức di chúc của ông Criss nếu đảm bảo được về mặt hình thức thì sẽ phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, Do đó, khối tài sản mà ông Ciss để lại là căn nhà ở Thành phố Đà Nẵng vẫn sẽ được thực hiện theo di chúc của ông Criss Phan mà 3 người còn lại không có quyền can thiệp vào bản di chúc. Còn việc hưởng di sản thừa kế là căn nhà tại Thành phố Đà Nẵng của anh Lemon sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bởi di sản trên là bất động sản, là một loại tài sản đặc biệt, do đặc tính gắn liền với đất đai, mà đất đai là một phần lãnh thổ của quốc gia, không thể sinh sôi. Việc thực hiện quyền thừa kế đối với bất động sản được hiểu là người hưởng di sản thừa kế hay người còn sống có được sở hữu bất động sản hay không hoàn toàn do pháp luật của nước nơi có bất động sản quy định theo khoản 2 Điều 680 Bộ luật Dân sự 2015: “Việc thực hiện quyền thừa kế đối với bất động sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có bất động sản .

Trên đây là ý kiến tư vấn cá nhân của HPT Consulting mang tới cho bạn. Nếu có gì thắc mắc, bạn có thể liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại sau hoặc đến trực tiếp công ty theo địa chỉ bên dưới đây

thừa kế nhà đất, thừa kế, thừa kế nhà đất có yếu tố nước ngoài, hiệp định tương trợ tư pháp, thua ke nha dat, thua ke nha dat có yeu to nuoc ngoai, thuake, nhadat

 ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN : 0935.434.068 - 0935.068​.683 - 0935.564.068

CÔNG TY TNHH HPT CONSULTING

Tầng 04 Tòa nhà EVN, Số 145 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Chia sẻ: