Đăng ký khai tử cho người đã chết từ lâu không có giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế giấy báo tử

Đăng ký khai tử cho người đã chết từ lâu không có giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế giấy báo tử

Đăng ký khai tử cho người đã chết từ lâu không có giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế giấy báo tử

Đăng ký khai tử cho người đã chết từ lâu không có giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế giấy báo tử.

1. Thủ tục đăng ký khai tử cho người đã chết từ lâu không có giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế giấy báo tử.

Đăng ký khai tử là thủ tục pháp lí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhằm xác nhận sự kiện chết của một con người và xác định sự chấm dứt các quan hệ pháp luật của người đó. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc đăng kị khai tử là Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết. Trường hợp không xác đính được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết thực hiện việc đăng kí khai tử.

Căn cứ tại Điều 33 Luật hộ tịch năm 2014 quy định về thời hạn và trách nhiệm đăng ký khai tử thì trong vòng 15 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện chết người dân phải liên hệ cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục khai tử cho người đã chết. Tuy nhiên, vì một vài lý do mà có rất nhiều trường hợp đã chết từ lâu nhưng chưa đăng ký khai tử. Đến khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, thừa kế, phân chia di sản…thì người dân mới liên hệ đến cơ quan có thẩm quyền để đăng ký, khi đó người dân không còn lưu giữ bất kỳ một giấy tờ tài liệu nào liên quan đến sự kiện chết dẫn đến khó khăn trong việc đăng ký khai tử, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân. Như vậy, trường hợp đăng ký khai tử cho người chết đã lâu không có giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế giấy báo tử thì được thực hiện như thế nào?

Theo Điều 13 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch: Trường hợp đăng ký khai tử cho người chết đã lâu, không có Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử theo quy định (Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 123/2015 nêu rõ: khi đăng ký khai tử theo quy định của Luật Hộ tịch, nội dung khai tử phải bao gồm các thông tin: Họ, chữ đệm, tên, năm sinh của người chết; số định danh cá nhân của người chết, nếu có; nơi chết; nguyên nhân chết; giờ, ngày, tháng, năm chết theo Dương lịch; quốc tịch nếu người chết là người nước ngoài) thì người yêu cầu đăng ký U phải cung cấp được giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng minh sự kiện chết; trường hợp người yêu cầu đăng ký khai tử không có giấy tờ, tài liệu, chứng cứ chứng minh hoặc giấy tờ, tài liệu, chứng cứ không hợp lệ, không bảo đảm giá trị chứng minh thì cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối đăng ký khai tử.

Như vậy, đối với trường hợp đăng ký khai tử cho người chết đã lâu, người yêu cầu đăng ký khai tử phải cung cấp được giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng minh sự kiện chết (ví dụ: hồ sơ, lý lịch cá nhân đi học, đi làm do cơ quan, đơn vị nơi học tập, công tác quản lý, xác nhận, có ghi nhận thông tin liên quan đến việc tử vong; Biên bản xác minh tai nạn, Giấy chứng nhận mai táng, Hợp đồng hỏa táng, văn bản xác nhận của chính quyền, công an địa phương ....), các giấy tờ, tài liệu này cần được cơ quan đăng ký hộ tịch phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh chặt chẽ, bảo đảm thông tin đúng sự thật.

Trường hợp người yêu cầu đăng ký khai tử chỉ cung cấp được các giấy tờ như: gia phả dòng họ, giấy tờ tùy thân của người chết (nếu có); ảnh bia, mộ người chết; văn bản xác nhận của người làm chứng về các thông tin liên quan đến người chết, sự kiện chết; nếu các thông tin này được cơ quan đăng ký hộ tịch kiểm tra, xác minh, khẳng định được tính xác thực, có lập Biên bản xác minh thì có thể vận dụng coi là căn cứ để thực hiện việc đăng ký khai tử. Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký khai tử không cung cấp được bất cứ giấy tờ, tài liệu, chứng cứ chứng minh hoặc giấy tờ, tài liệu, chứng cứ không hợp lệ, không bảo đảm giá trị chứng minh thì cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối đăng ký khai tử.

2. Thủ tục đăng ký khai tử cho người đã chết từ lâu không có Giấy báo tử thực hiện như thế nào?

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đăng ký khai tử gồm:

- Tờ khai đăng ký khai tử;

- Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử hoặc giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng minh sự kiện chết.

- Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai tử.

Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền (Điều 2 Thông tư 04/2020/TT- BTP).

- Người đi đăng ký khai tử phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai tử;

- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú cuối cùng của người chết để xác định thẩm quyền khai tử (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa hoàn thiện).

Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì xuất trình giấy tờ chứng minh nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể của người chết.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết. Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết thực hiện việc đăng ký khai tử. Người tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.

Bước 3: Giải quyết khai tử

Ngay sau khi nhận giấy tờ, nếu thấy việc khai tử đúng, công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai tử vào Sổ hộ tịch, cùng người đi khai tử ký tên vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người đi khai tử.

Trên đây là nội dung tư vấn liên quan đến thủ tục đăng ký khai tử cho người chết từ lâu không có giấy báo tử, giấy tờ thay thế giấy báo tử. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung tư vấn quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Khai tử quá hạn, đăng ký khai tử quá hạn, thủ tục đăng ký quá hạn, đăng ký khai tử cho người đã chết từ lâu, người đã chết lâu năm có cần làm giấy khai tử, thẩm quyền cấp giấy chứng tử

CÔNG TY TNHH HPT CONSULTING

Tầng 04 Tòa nhà EVN, Số 145 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

Liên hệ : 0935.434.068 - 0935.068​.683 - 0935.564.068

Chia sẻ: