Dịch vụ xin giấy phép chứng nhận lưu hành tự do hàng hóa CFS tại Đà Nẵng

Dịch vụ xin giấy phép chứng nhận lưu hành tự do hàng hóa CFS tại Đà Nẵng

Dịch vụ xin giấy phép chứng nhận lưu hành tự do hàng hóa CFS tại Đà Nẵng

Dịch vụ xin giấy phép chứng nhận lưu hành tự do hàng hóa CFS tại Đà Nẵng

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) viết tắt là CFS là văn bản chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu hàng hóa để chứng nhận hàng hóa đó được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu. Giấy chứng nhận lưu hành tự do bao gồm giấy chứng nhận mang tính đặc thù hoặc mang đầy đủ nội dung của giấy chứng nhận lưu hành tự do và các văn bản chứng nhận có nội dung tương tự. (Theo điều 36 Luật quản lý ngoại thương 2017). Vậy quy trình và thủ tục xin giấy chứng nhận CFS như thế nào, trong bài viết này, HPT Consulting cung cấp một số thông tin liên quan đến giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS.

Mục lục:

1. Căn cứ pháp lý

2. Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS là gì.

3. Nội dung của giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS.

4. Lợi ích của giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS

5. Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận CFS

6. Cơ quan quản lý CFS

7. Quy trình xin cấp giấy chứng nhận CFS

8. Hiệu lực của giấy chứng nhận CFS

9. Doanh nghiệp có cần xuất trình giấy chứng nhận CFS trong hồ sơ hải quan hay không

10. Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận CFS tại HPT Consulting

1. Căn cứ pháp lý

- Luật quản lý ngoại thương 2017

- Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương;

- Thông tư 12/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương và nghị định số 69/2018/NĐ-CP 

2. Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS là gì?

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) viết tắt là CFS là văn bản chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu hàng hóa để chứng nhận hàng hóa đó được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu. Giấy chứng nhận lưu hành tự do bao gồm giấy chứng nhận mang tính đặc thù hoặc mang đầy đủ nội dung của giấy chứng nhận lưu hành tự do và các văn bản chứng nhận có nội dung tương tự (Theo điều 36 Luật quản lý ngoại thương 2017). 

Trên thực tế ngoài tên gọi Certificate of Freesale là giấy chứng nhận lưu hành tự do thì một số loại giấy phép có tên như sau vẫn được gọi là Chứng nhận lưu hành tự do nếu nội dung của giấy bao gồm đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của một giấy chứng nhận lưu hành tự do như Certificate of Goverment, Certificate of Export...

(Mẫu giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS)

3. Nội dung của giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 10, Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương thì CFS phải có tối thiểu các thông tin sau:

- Tên cơ quan, tổ chức cấp CFS;

- Số, ngày cấp CFS;

- Tên sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS;

- Loại hoặc nhóm sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS;

- Tên và địa chỉ của nhà sản xuất;

- Trên CFS phải ghi rõ là sản phẩm, hàng hóa được sản xuất và được phép bán tự do tại thị trường của nước sản xuất hoặc nước cấp CFS;

- Họ và tên, chữ ký của người ký CFS và dấu của cơ quan, tổ chức cấp CFS

CFS đối với hàng hóa xuất khẩu được thể hiện bằng Tiếng Anh và phải đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 3, Điều 10, Nghị định 69/2018/NĐ-CP. Trong trường hợp cơ quan nước nhập khẩu yêu cầu mẫu CFS theo quy định của nước nhập khẩu thì cơ quan quản lý CFS căn cứ vào mẫu của cơ quan quản lý CFS tại nước nhập khẩu để cấp CFS. (Theo quy định tại Điều 11, Nghị định 69/2018/NĐ-CP)

4. Lợi ích của giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS

Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS như sự đảm bảo chính thức từ cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu về sản phẩm, hàng hóa được tự do lưu hành tại nước xuất khẩu. Thông qua giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS, nhà nhập khẩu phần nào kiểm tra được chất lượng sản phẩm, hàng hóa đồng thời tăng độ tin cậy của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, trong một số trường hợp giấy chứng nhận CFS là trường hợp bắt buộc đối với các sản phẩm, hàng hóa được nhập khẩu theo quy định của nước nhập khẩu. 

5. Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận CFS

- Có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu về việc cấp CFS cho sản phẩm; hàng hóa;

- Hàng hóa có tiêu chuẩn công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

(Theo quy định tại Khoản 1, Điều 11, Nghị định 69/2018/NĐ-CP)

6. Cơ quan quản lý CFS

Tại phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP, thẩm quyền quản lý CFS thuộc về các bộ sau:

- Bộ Y Tế:

+ Thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, phụ gia thực phẩm, nước uống, nước sinh hoạt, nước khoáng thiên nhiên, thuốc lá điếu; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

+ Thuốc, mỹ phẩm;

+ Trang thiết bị y tế.

---> Xem thêm: Dịch vụ xin giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) dành cho mỹ phẩm

---> Xem thêm: Dịch vụ xin giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) dành cho thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng

----> Xem thêm: Dịch vụ xin giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cho trang thiết bị y tế

- Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn: 

+ Giấy cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản, nông sản, lâm sản, thủy sản, muối, gia súc, gia cầm, vật nuôi;

+ Vật tư nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, phân bón, thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, chất bổ sung vào thức ăn thủy sản;

+ Sản phẩm trong nuôi trồng, thu hoạch, chế biến, bảo quản, vận chuyển nông sản, lâm sản, thủy sản, muối;

+ Phụ gia, hóa chất sử dụng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, chế phẩm sinh học, hóa chất xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản; thuốc bảo vệ thực vật, động vật;

+ Dụng cụ, thiết bị chuyên dùng trong nuôi trồng thủy sản

----> Xem thêm: Dịch vụ xin chứng nhận lưu hành tự do cho thức ăn chăn nuôi

- Bộ Công Thương:

+ Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp;

+ Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

+ Sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác theo quy định của pháp luật;

+  Sản phẩm, hàng hóa khác không thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ, cơ quan nêu tại Phụ lục này.

-----> Xem thêm: Dịch vụ xin giấy chứng nhận lưu hành tự do cho nước giặt

------> Xem thêm: Dịch vụ xin giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS cho nước rửa chén bát

- Bộ Xây dựng: Vật liệu xây dựng;

Bộ Giao thông vận tải:

 Các loại phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác, vận chuyển trên biển, phương tiện, thiết bị xếp dỡ thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải (trừ phương tiện phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh và tàu cá) và trang thiết bị kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải;

+ Máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của Bộ giao thông vận tải;

- Ngoài ra còn một số bộ, cơ quan ban ngành khác như Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ thông tin và truyền thông, Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ văn hóa thể thao du lịch, bộ quốc phòng, bộ công an, bộ khoa học công nghệ, ngân hàng nhà nước Việt Nam...

7. Quy trình xin cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm xuất khẩu:

Bước 1: Thương nhân có yêu cầu chuẩn bị và gửi  hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến đến cơ quan cấp CFS. Hồ sơ xin cấp CFS bao gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp CFS ghi rõ tên, mã HS của hàng hóa, số chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm hoặc số đăng ký, số hiệu tiêu chuẩn (nếu có), thành phần hàm lượng hợp chất (nếu có), nước nhập khẩu hàng hóa: 01 bản chính thế hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh;

+ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 01 bản sao có đóng dấu của thương nhân;

+ Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có), bao gồm tên, địa chỉ của cơ sở, các mặt hàng sản xuất để xuất khẩu: 01 bản chính

+ Bảng tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa kèm theo cách thể hiện (trên nhãn hàng hóa hoặc trên bao bì hàng hóa hoặc tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa): 01 bản sao có đóng dấu của Công ty.

----> Xem thêm: Dịch vụ công bố mỹ phẩm

Bước 2: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp CFS kiểm tra và thông báo hồ sơ chưa hợp lệ để doanh nghiệp bổ sung, trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp CFS tiến hành cấp CFS cho thương nhân. Trong trường hợp không cấp, phải nêu rõ lý do.

Trong một số trường hợp, cơ quan cấp CFS có thể tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất nếu nhận thấy việc kiểm tra hồ sơ là chưa đủ căn cứ để cấp CFS hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định đối với CFS đã cấp trước đó.

8. Hiệu lực giấy chứng nhận lưu hành tự do

Giấy chứng nhận lưu hành tự do có hiệu lực trong vòng 03 năm kể từ ngày cấp.

9. Doanh nghiệp có cần xuất trình giấy chứng nhận CFS trong hồ sơ hải quan hay không?

Theo quy định tại Điều 10, Điều 11, Nghị định 69/2018/NĐ-CP không có quy định doanh nghiệp phải nộp, xuất trình CFS cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục hải quan. Đồng thời tại khoản 5, Điều 1, Thông tư 39/2018/TT-BTC nêu rõ, CFS không phải là chứng từ phải nộp trong hồ sơ hải quan đối với hàng hóa Xuất nhập khẩu. Do vậy, giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS không phải là chứng từ bắt buộc phải có khi làm thủ tục hải quan. Tuy nhiên, một số nước nhập khẩu, quy định thành phần hồ sơ để công bố chất lượng sản phẩm khi nhập khẩu phải có giấy chứng nhận lưu hành tự do tại nước xuất khẩu, do vậy, để chuẩn bị tốt nhất hồ sơ trước khi làm thủ tục xuất khẩu, quý đơn vị cần liên hệ trước với nhà nhập khẩu hoặc các đơn vị tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực để chuẩn bị thành phần hồ sơ đầy đủ và chính xác nhất. 

10. Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS tại HPT Consulting

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, đặc biệt là các thủ tục pháp lý, các giấy phép cần có khi xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ xin cấp giấy phép lưu hành tự do CFS tại HPT Consulting được triển khai theo đúng thời gian cam kết cho quý khách với chi phí phải chăng. Nội dung công việc của HPT Consulting như sau:

- Tư vấn các quy định về xuất nhập khẩu liên quan đến lĩnh vực của doanh nghiệp;

- Chuẩn bị hồ sơ, và đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ, nhận kết quả từ cơ quan cấp CFS.

- Hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trên đây là những nội dung tư vấn về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS đối với hàng hóa xuất khẩu. Để hiểu rõ hơn về CFS đối với sản phẩm của doanh nghiệp mình và quy trình, thủ tục xin cấp phép, quý đơn vị có thể liên hệ theo địa chỉ bên dưới hoặc gửi mail về địa chỉ tuvanhpt@gmail.com để được tư vấn cụ thể và miễn phí.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ phía doanh nghiệp. 

Giấy chứng nhận lưu hành tự do, giấy chứng nhận CFS, chứng nhận lưu hành tự do, giay chung nhan luu hanh tu do, giay chung nhan CFS, CFS là gì, CFS la gi, Certificate of free sale

CÔNG TY TNHH HPT CONSULTING

Tầng 04 Tòa nhà EVN, Số 145 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

Liên hệ : 0935.434.068 - 0935.068​.683 - 0935.564.068

Chia sẻ: