Doanh nghiệp không cập nhật CCCD lên Giấy phép kinh doanh có bị xử phạt?

Doanh nghiệp không cập nhật CCCD lên Giấy phép kinh doanh có bị xử phạt?

Doanh nghiệp không cập nhật CCCD lên Giấy phép kinh doanh có bị xử phạt?

Doanh nghiệp không cập nhật CCCD lên Giấy phép kinh doanh có bị xử phạt?

Hiện nay, nhà nước khuyến khích người dân thực hiện việc chuyển đổi từ chứng minh nhân dân (CMND) sang căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Việc chuyển đổi sang CCCD giúp người dân sử dụng thuận tiện, không phải mang nhiều giấy tờ khi đi làm thủ tục hành chính. Tuy nhiên, khi thay đổi sang CCCD đồng nghĩa với việc những giấy tờ pháp lý có liên quan như tài khoản ngân hàng, thẻ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…không đúng với thực tế của người dân.

Đối với doanh nghiệp, việc chuyển đổi sang căn cước công dân mới sẽ dẫn đến thay đổi về nội dung của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vậy doanh nghiệp có cần phải  thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hay không?

1. Có cần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp khi đổi sang dùng CCCD không?

Căn cứ khoản 1 Điều 30 Luật doanh nghiệp 2020 quy định:

“Điều 30. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Luật này.

2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

…”

Theo đó, Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“Điều 28. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
1.Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

2. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

3. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

4. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

5. Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.”

Như vậy, Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 thì nếu có thay đổi thông tin từ CMND sang CCCD trên Giấy phép kinh doanh của:

1. Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH và công ty cổ phần;

2. Thành viên hợp danh của công ty hợp danh; thành viên công ty TNHH

3. Chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân

thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cập nhật lại thông tin chứng thực cá nhân trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

Ngoài ra, việc cập nhật CCCD này cũng áp dụng đối với giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh/địa điểm kinh doanh/văn phòng đại diện nếu người đứng đầu các đơn vị phụ thuộc này có thay đổi từ CMND sang CCCD theo khoản 4 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:

“Điều 45. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; thông báo địa điểm kinh doanh

4. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

…”

2. Mức phạt khi chậm hoặc không cập nhật thông tin CCCD trên Giấy phép kinh doanh

Khi phát sinh thay đổi từ CMND sang CCCD mà doanh nghiệp chậm hoặc không thực hiện việc cập nhật lại giấy phép doanh nghiệp thì tùy vào thời gian chậm thông báo mà Doanh nghiệp có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền, theo đó Điều 44 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định:

“Điều 44. Vi phạm về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Cảnh cáo đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 11 ngày đến 30 ngày.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 90 ngày.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này trong trường hợp chưa đăng ký thay đổi theo quy định;

b) Buộc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này.”

Như vậy, kể từ khi có phát sinh thay đổi từ CMND sang CCCD của: Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH và công ty cổ phần; Thành viên hợp danh của công ty hợp danh; thành viên công ty TNHH; Chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân và Người đứng đầu của chi nhánh/ địa điểm kinh doanh/ văn phòng đại diện thì doanh nghiệp cần liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để thực hiện ngay thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và tránh trường hợp bị xử phạt vi phạm chính theo Nghị định 122/2021/NĐ-CP.

chuyển đồi sang CCCD, chuyển đổi từ CMND sang CCCD, xử phạt khi không cập nhật CCCD lên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải cập nhật CCCD, không cập nhật CCCD có bị phạt không

 

CÔNG TY TNHH HPT CONSULTING

Tầng 04 Tòa nhà EVN, Số 145 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

Liên hệ : 0935.434.068 - 0935.068​.683 - 0935.564.068

Chia sẻ: