Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

1. Điều kiện, thời gian gia hạn

Cá nhân, tổ chức phải nộp hồ sơ yêu cầu gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho Cục Sở hữu trí tuệ trong vòng 6 tháng trước ngày văn bằng hết hiệu lực. Hết thời hạn trên, cá nhân/tổ chức phải nộp thêm 10% phí gia hạn văn bằng cho mỗi tháng đóng muộn, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày văn bằng hết hiệu lực.

Ví dụ: Một văn bằng bảo hộ nhãn hiệu “HPT ATTORNEY AT LAW”  hết hạn vào ngày 31/12/2032. Thì từ ngày 01/07/2032 đến ngày 30/06/2033, chủ sở hữu của nhãn hiệu “HPT ATTORNEY AT LAW” phải nộp hồ sơ xin gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu lên Cục Sở hữu trí tuệ để được tiếp tục sử dụng nhãn hiệu đó.

Nếu đến hết ngày 30/06/2033, chủ sở hữu nhãn hiệu “HPT ATTORNEY AT LAW” vẫn chưa nộp hồ sơ xin gia hạn nhãn hiệu thì người khác có quyền đăng ký sở hữu nhãn hiệu “HPT ATTORNEY AT LAW”.

2. Lệ phí gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Lệ phí gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho một nhóm sản phẩm/dịch vụ là 1.200.000 đồng.

Trường hợp một nhãn hiệu bảo hộ cho nhiều nhóm sản phẩm/dịch vụ thì từ nhóm sản phẩm/dịch vụ thứ hai thu thêm 800.000 đồng/nhóm.

Trường hợp nộp hồ sơ gia hạn văn bằng sau 6 tháng kể từ ngày văn bằng hết hiệu lực thì ngoài phí gia hạn 1.200.000 đồng (1 nhóm) thì chủ sở hữu của nhãn hiệu còn phải đóng thêm 10% phí này cho mỗi tháng nộp muộn.

Ví dụ: Nhãn hiệu “HPT ATTORNEY AT LAW” được cấp văn bằng bảo hộ cho sản phẩm/dịch vụ đầu tiên là nhóm 35 (Quản lý kinh doanh) và sản phẩm/dịch vụ thứ hai là nhóm 45 (dịch vụ pháp lý);

Theo đó, nếu chủ sở hữu nhãn hiệu “HPT ATTORNEY AT LAW” đóng lệ phí đúng hạn, nhãn hiệu sẽ chi tổng cộng là: 1.200.000 đồng (cho nhóm dịch vụ Quản lý kinh doanh thuộc nhóm thứ 35) + 800.000 đồng (cho nhóm dịch vụ pháp lý nhóm thứ 45) = 2.000.000 đồng.

Nếu trễ hạn 02 tháng nhưng chủ đơn muốn gia hạn văn bằng cho 2 nhóm trên thì số phí phải đóng là: (1.200.000đ + 800.000đ) x 20%. (Bởi vì cá nhân/tổ chức phải nộp thêm 10% phí gia hạn văn bằng cho mỗi tháng đóng muộn, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày văn bằng hết hiệu lực.) Ở đây, vì chủ sở hữu trễ 02 tháng nên sẽ nhân lên 20%.

3. Thành phần hồ sơ, thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Để tiến hành gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, Chủ sở hữu nhãn hiệu cần tiến hành chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm những loại giấy tờ cần thiết sau:

- Tờ khai yêu cầu gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu;

- Bản gốc văn bằng bảo hộ nhãn hiệu;

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp vào tài khoản của Cục SHTT);

- Văn bản ủy quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua người đại diện).

4. Thời hạn giải quyết hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ

Sau 01 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục SHTT sẽ xem xét và ra các quyết định, thông báo sau:

- Nếu đơn yêu cầu gia hạn không có thiếu sót gì thì sau 01 tháng Cục sẽ ra quyết định gia hạn, chấp nhận văn bằng bảo hộ và đăng thông báo thông tin gia hạn nhãn hiệu lên Thư viện số về Sở hữu Công nghiệp Quốc gia;

- Nếu đơn yêu cầu gia hạn có sai sót/thiếu thông tin thì sau 01 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối đơn. Trong đó nêu rõ chủ đơn gia hạn cần sửa đổi, bổ sung những nội dung nào. Chủ đơn gia hạn văn bằng phải trả lời thông báo và bổ sung, sửa đổi theo yêu cầu của Cục hoặc đưa ra ý kiến phản đối trong vòng 01 tháng kể từ ngày Cục ra thông báo. Nếu quá thời hạn này mà cá nhân/tổ chức yêu cầu gia hạn không sửa chữa, bổ sung, không có ý kiến phản đối hoặc sửa chữa, bổ sung không chính xác thì Cục sẽ ra thông báo từ chối gia hạn văn bằng.

CÔNG TY TNHH HPT CONSULTING

Tầng 04 Tòa nhà EVN, Số 145 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

Liên hệ : 0935.434.068 - 0935.068​.683 - 0935.564.068

Chia sẻ: