Banner Noel

Quy định về hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu

Quy định về hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu

Quy định về hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu

Quy định về hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu

Hạn ngạch (Quota) là biện pháp quản lý của Nhà nước nhằm quy định giới hạn hàng hóa được phép xuất khẩu và nhập khẩu trong một thời gian nhất định. Biện pháp này được nhà nước áp dụng đối với các mặt hàng quan trọng trong nền kinh tế để kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nhằm bảo hộ nền sản xuất trong nước cũng như điều tiết thương mại quốc tế. Quota được xem là một trong các biện pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất trong nước, ổn định thị trường, thành phần kinh tế và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước. Để tìm hiểm rõ hơn các quy định về hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu, trong bài phân tích dưới đây HPT tổng hợp những nội dung cơ bản nhất về quota theo Luật quản lý ngoại thương để doanh nghiệp có cách nhìn tổng quan nhất. 

1. Hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu.

Theo quy định tại Điều 17 Luật quản lý ngoại thương quy định:

Hạn ngạch xuất khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định áp dụng để hạn chế số lượng, khối lượng, giá trị của hàng hóa xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Hạn ngạch nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định áp dụng để hạn chế số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam.

Như vậy, có thể hiểu hạn ngạch là biện pháp quản lý của Nhà nước nhằm quy định giới hạn hàng hóa được phép xuất khẩu và nhập khẩu trong một thời gian nhất định. Biện pháp này được nhà nước áp dụng đối với các mặt hàng quan trọng trong nền kinh tế để kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nhằm bảo hộ nền sản xuất trong nước cũng như điều tiết thương mại quốc tế.

2. Các trường hợp áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu.

Theo quy định tại Điều 18 Luật quản lý ngoại thương quy định hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu khi hàng hóa thuộc một trong các trường hợp sau:

- Theo Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Đây là trường hợp mà Việt Nam là thành viên của Điều ước quốc tế mà điều ước này áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa đó.

- Đối với hàng hóa đảm bảo cân đối vĩ mô, tăng trưởng kinh tế theo từng thời kỳ. Đây là trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền xét thấy các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu là những hàng hóa ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế của đất nước, lúc này cơ qun có thẩm quyền sẽ ra quyết định áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu. 

- Khi nước nhập khẩu áp dụng biện pháp hạn ngạch nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Trường hợp này áp dụng khi hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam bị nước nhập khẩu áp dụng biện pháp hạn ngạch.

3. Nguyên tắc áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật quản lý ngoại thương, việc áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu phải đảm bảo công khai, minh bạch về số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa, công khai, minh bạch, khách quan về phương thức phân giao hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu. 

4. Chủ thể có thẩm quyền áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo quy định tại Điều 19 Luật quản lý ngoại thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan, tổ chức khác có liên quan để quyết định việc áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu. Bộ công thương công bố hàng hóa cần áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu.

Trên đây là những quy định chung về hạn ngạch theo quy định tại Luật quản lý ngoại thương 2017. Để biết thêm thông tin về hạn ngạch và xin giấy phép hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu, quý khách có thể liên hệ về Công ty TNHH HPT Consulting để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. 

Hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, xin giấy phép hạn ngạch, quota, giấy phép quota, xin hạn ngạch ở đâu, xin hạn ngạch xuất khẩu ở đâu, xin hạn ngạch nhập khẩu như thế nào

 

 ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN : 0935.434.068 - 0935.068​.683 - 0935.564.068

CÔNG TY TNHH HPT CONSULTING

Tầng 04 Tòa nhà EVN, Số 145 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Chia sẻ: