Quy định về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Quy định về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Quy định về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Quy định về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

1. Quy định về thời gian tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Vì một lý do nào đó mà doanh nghiệp quyết định phải tạm ngừng kinh doanh nhưng không nắm rõ được các quy định, thủ tục để tiến hành việc thông báo tạm ngừng kinh doanh. Sau đây, HPT sẽ phân tích rõ hơn cho bạn nắm nhé.

Điều đầu tiên khi tiến hành làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp của bạn cần lưu ý về thời gian. Cụ thể:

1. Chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng/tiếp tục kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh về thời điểm và thời hạn tạm ngừng/tiếp tục kinh doanh;

2. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá 1 năm;

3. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 2 năm;

4. Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh lần thứ nhất, nếu doanh nghiệp muốn tạm ngưng kinh doanh lần thứ hai thì phải thông báo thời hạn tạm ngừng lần thứ hai cho cơ quan đăng ký kinh doanh, trước 3 ngày làm việc, tính đến ngày tạm ngừng kinh doanh lần thứ hai.

2. Các lưu ý khác khi làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Khi tiến hành làm thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp của bạn cần nắm rõ được các lưu ý sau để tránh những phiền hà, rắc rối kéo theo về sau gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn. Cụ thể:

1. Miễn lệ phí môn bài

Nếu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh nguyên năm dương lịch hoặc nguyên năm tài chính;

Ví dụ: Doanh nghiệp tạm ngưng kinh doanh nguyên năm 2023 – Cụ thể là từ ngày 01/01/2023 được miễn lệ phí môn bài nếu nộp hồ sơ trước 3 ngày làm việc, tính đến ngày tạm ngừng kinh doanh.

2. Tờ khai thuế

Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai thuế của quý trước thời điểm tạm ngừng kinh doanh được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp nhận.

3. Báo cáo tài chính

Doanh nghiệp của bạn vẫn phải nộp báo cáo tài chính năm nếu tạm ngừng không nguyên năm dương lịch hay năm tài chính.

4. Những lưu ý khác liên quan

- Vẫn phải treo bảng hiệu;

- Thanh toán các khoản nợ với cơ quan thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh;

- Không được ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch mới trong thời gian tạm ngừng kinh doanh;

- Thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác với khách hàng, đối tác và người lao động (trừ trường hợp có thỏa thuận khác).

CÔNG TY TNHH HPT CONSULTING

Tầng 04 Tòa nhà EVN, Số 145 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

Liên hệ : 0935.434.068 - 0935.068​.683 - 0935.564.068

Chia sẻ: