Thủ tục cấp giấy phép lao động trong một số trường hợp đặc biệt

Thủ tục cấp giấy phép lao động trong một số trường hợp đặc biệt

Thủ tục cấp giấy phép lao động trong một số trường hợp đặc biệt

Thủ tục cấp giấy phép lao động trong một số trường hợp đặc biệt

Giấy phép lao động là một loại giấy tờ pháp lý do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp cho người lao động nước ngoài với mục đích quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Có rất nhiều người nước ngoài sinh sống và làm việc lâu dài tại Việt Nam. Người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng vì một số lý do mà muốn làm việc tại công ty khác. Vậy Giấy phép lao động đã được cấp sẽ được xử lý như thế nào? Có được tiếp tục sử dụng không hay người lao động phải thực hiện thủ tục cấp mới giấy phép lao động.

Sau đây, HPT Consulting sẽ tư vấn thủ tục cấp giấy phép lao động trong một số trường hợp đặc biệt như sau:

Trường hợp 1: Người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động, đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc và cùng chức danh công việc ghi trong giấy phép lao động.

Hồ sơ xin cấp mới giấy phép lao động gồm có:

- Giấy xác nhận của người sử dụng lao động trước đó về việc người lao động hiện đang làm việc.

Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động;

02 ảnh màu (4x6) phông trắng, đầu để trần

Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động

Bản sao có chứng thực hộ chiếu của người lao động

Các giấy tờ liên quan đến người lao động

Bản sao công chứng hoặc giấy phép lao động đã được cấp

Như vậy, đối với trường hợp người lao động đã được cấp giấy phép lao động, đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm việc cho đơn vị khác cùng vị trí và chức danh công việc đã được cấp phép thì đầu tiên phải xin công văn đăng ký nhu cầu sử dụng lao động đối với vị trí mà người lao động dự kiến làm việc. Sau khi được Sở Lao động thương binh và xã hội chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động thì người sử dụng lao động mới nộp hồ sơ cấp mới

Trường hợp 2: Người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà thay đổi vị trí công việc hoặc chức danh công việc hoặc hình thức làm việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật nhưng không thay đổi người sử dụng lao động.

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm có:

- Giấy xác nhận của người sử dụng lao động trước đó về việc người lao động hiện đang làm việc.

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động;

- Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và một số nghề, công việc

- 02 ảnh màu (4x6cm) phông trắng, đầu để trần

- Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động

- Bản sao có chứng thực hộ chiếu của người lao động

- Các giấy tờ liên quan đến người lao động

- Bản sao công chứng giấy phép lao động đã được cấp.

Như vậy, đối với trường hợp người lao động đã được cấp giấy phép lao động, đang còn hiệu lực mà thì đầu tiên phải xin công văn đăng ký nhu cầu sử dụng lao động đối với vị trí mà người lao động dự kiến làm việc. Sau khi được Sở Lao động thương binh và xã hội chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động thì người sử dụng lao động nộp hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Trường hợp 3: Người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực mà có nhu cầu tiếp tục làm việc cùng vị trí đã ghi trong giấy phép lao động.

Hồ sơ xin giấy phép lao động gồm có:

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động theo mẫu

- Giấy khám sức khoẻ còn thời hạn

- Lý lịch tư pháp Việt Nam hoặc nước ngoài

- 02 ảnh màu (4x6cm)

- Bản sao công chứng hộ chiếu của người nước ngoài

- Giấy phép lao động hoặc bản sao chứng thực giấy phép lao động đã được cấp

Trên đây là nội dung tư vấn liên quan đến việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong một số trường hợp đặc biệt. Nếu quý khách hàng có thắc mắc về nội dung tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Xem thêm: Quy trình thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động

Xem thêm: Dịch vụ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

cấp lại giấy phép lao động, cấp đổi giấy phép lao động, thủ tục cấp lại giấy phép lao động, cấp giấy phép lao động trong trong một số trường hợp đặc biệt

CÔNG TY TNHH HPT CONSULTING

Tầng 04 Tòa nhà EVN, Số 145 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

Liên hệ : 0935.434.068 - 0935.068​.683 - 0935.564.068

Chia sẻ: