Thủ tục lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài

        Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, HPT Consulting đã đang tư vấn cho khách hàng là Nhà đầu tư nước ngoài thủ tục Thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, Văn phòng đại diện thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của thương nhân mà mình đại diện, không bao gồm ngành dịch vụ mà việc thành lập Văn phòng đại diện trong lĩnh vực đó được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

1. Quyền và nghĩa vụ của Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài:

- Quyền của Văn phòng đại diện:

+ Hoạt động đúng mục đích, phạm vi và thời hạn được quy định trong giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

+ Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Văn phòng đại diện.

+ Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Mở tài khoản bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này vào hoạt động của Văn phòng đại diện.

+ Có con dấu mang tên Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ ​Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

- Nghĩa vụ của  Văn phòng đại diện:

+ Không được thực hiện hoạt động sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam.

+ Chỉ được thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi mà Luật này cho phép.

+ Không được giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết của thương nhân nước ngoài. Trừ trường hợp Trưởng Văn phòng đại diện có giấy uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài hoặc các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 17 của Luật thương mại 2005.

+ Nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện thành lập Văn phòng đại diện:

Theo hướng dẫn tại Điều 7 Nghị định 07/2016NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;

- Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;

- Thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;

- Nội dung hoạt động phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

- Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành.

3. Thẩm quyền cho phép thương nhân nước ngoài thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam:

Thẩm quyền cho phép thương nhân nước ngoài thành lập Văn phòng đại diện được quy định như sau:

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thương nhân dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện

- Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao nơi thương nhân dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện

- Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định về thẩm quyền cấp giấy phép thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó.

​Trên đây là nội dung tư vấn của HPT Consulting liên quan đến thủ tục lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp cần hỗ trợ xin vui lòng liên lạc với  chúng tôi để được tư vấn và giải đáp.

van phong dai dien, thuong nhan nuoc ngoai, so cong thuong, dieu kien mo van phong dai dien

 ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN : 0935.434.068 - 0935.068​.683 - 0935.564.068

CÔNG TY TNHH HPT CONSULTING

145 Tòa nhà EVN, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ

Chia sẻ: