Thủ tục thay đổi địa chỉ Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục thay đổi địa chỉ Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục thay đổi địa chỉ Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục thay đổi địa chỉ Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

1. Trường hợp cần tiến hành thay đổi địa chỉ Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Địa chỉ trụ sở Công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể đồng thời là địa điểm thực hiện dự án đầu tư. Vì thế, khi Công ty có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu thay đổi địa chỉ trụ sở có thể xảy ra 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Thay đổi địa chỉ trụ sở đồng thời thay đổi địa điểm thực hiện dự án của Công ty ghi nhận trên Giấy Chứng nhận Đăng ký đầu tư, Công ty phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đăng ký đầu tư và thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Trường hợp 2: Chỉ thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty mà không thay đổi địa điểm thực hiện dự án, Công ty chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh (trường hợp Công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã tách Giấy Chứng nhận Đăng ký đầu tư và Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp).

Xem thêm: Dịch vụ thành lập Công ty có vốn nước ngoài

2. Thủ tục điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đăng ký đầu tư

Để tiến hành thay đổi, bạn cần phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm những loại giấy tờ cần thiết như sau:

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

2. Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

3. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

4. Bản gốc Giấy Chứng nhận Đăng ký đầu tư;

5. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp;

6. Bản sao công chứng, chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với Nhà đầu tư là cá nhân; bản sao chứng thực Giấy Chứng nhận thành lập đối với Nhà đầu tư là tổ chức;

7. Bản sao chứng thực Giấy Chứng nhận đăng ký thuế (đối với dự án chưa được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký đầu tư và Đăng ký doanh nghiệp);

8. Báo cáo đầu tư (Doanh nghiệp nộp online trên trang https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi);

9. Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án (trường hợp bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh);

10. Hợp đồng thuê trụ sở, bản sao chứng thực hợp lệ giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương);

11. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật (nếu có).

12. Bản sao công chứng, chứng thực giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

3. Quy trình nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đăng ký đầu tư

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời gian giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Kế hoạch Đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký đầu tư mới cho doanh nghiệp.

4. Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh (Đối với trường hợp 2)

Tại trường hợp này: Trường hợp chỉ thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty mà không thay đổi địa điểm thực hiện dự án, Điều bạn cần làm là tiến hành chuẩn bị một (01) bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm những loại giấy tờ cần thiết như sau:

Theo đó, hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở trên Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp gồm có:

1. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty;

2. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ nếu chủ thể không phải là người đại diện theo pháp luật của Công ty trực tiếp đi nộp);

3. Bản sao công chứng, chứng thực giấy CMND/thẻ CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền;

4. Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty đối với Công ty TNHH Một thành viên, DNTN;

5. Quyết định và bản sao hợp lệ Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty đối với Công ty TNHH Hai thành viên trở lên và Công ty hợp danh.

6. Quyết định và bản sao hợp lệ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty đối với Công ty Cổ phần.

5. Trình tự tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh (Đối với trường hợp 2)

Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ Online thông qua Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Thời gian dự kiến hoàn tất việc thay đổi đăng ký kinh doanh: Từ 5-7 ngày làm việc kể từ ngày bạn nộp hồ sơ.

6. Những lưu ý

- Đối với doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục tách Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì sẽ thực hiện luôn thủ tục tách Giấy chứng nhận đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

- Trụ sở chính của doanh nghiệp không được là nhà chung cư, nhà tập thể trừ khi chứng minh được mục đích sử dụng theo quy hoạch xây dựng là tòa nhà văn phòng, hoặc có quyền sử dụng hợp pháp thông qua Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở trong cùng tỉnh: Khác với doanh nghiệp Việt Nam, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài do Cục Thuế quản lý. Do đó, Công ty vốn nước ngoài có thể chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong cùng tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương thì không cần thực hiện các thủ tục chốt thuế chuyển quận.

- Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh khác, sẽ làm thay đổi Cục thuế quản lý, thay đổi cơ quan bảo hiểm y tế, xã hội... Chính vì vậy, Doanh nghiệp của bạn cần phải tiến hành các thủ tục sau, bao gồm:

Thủ tục 1: Thực hiện thủ tục chốt thuế;

Thủ tục 2: Thông báo thay đổi thông tin hóa đơn và điều chỉnh lại thông tin trên hóa đơn với cơ quan thuế quản lý để tiếp tục sử dụng;

Thủ tục 3: Làm thủ tục chuyển nơi đăng ký tham gia bảo hiểm sang Cơ quan bảo hiểm xã hội tại nơi đặt trụ sở mới;

Thủ tục 4: Khắc con dấu mới;  

Thủ tục 5: Doanh nghiệp phải làm lại biển hiệu công ty theo địa chỉ mới và treo tại trụ sở chính.

CÔNG TY TNHH HPT CONSULTING

Tầng 04 Tòa nhà EVN, Số 145 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

Liên hệ : 0935.434.068 - 0935.068​.683 - 0935.564.068

Chia sẻ: