Tư vấn chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

Tư vấn chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

Tư vấn chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

Tư vấn chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi trước khi lưu hành sản phẩm ra ngoài thị trường. Chuyên viên HPT Consulting đã tổng hợp quy trình thủ tục xin giấy phép ở bài viết dưới đây:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chỉ tiết Luật Chăn nuôi.

2. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (theo Mẫu số 01.TĂCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).

- Bản thuyết minh điều kiện sản xuất (theo Mẫu số 02.TĂCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).

- Quy trình kiểm soát chất lượng của cơ sở sản xuất (theo Mẫu số 03.TĂCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).

- Bản tóm tắt quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi đối với cơ sở sản xuất thức ăn truyền thống và nguyên liệu đơn.

3. Thời gian thực hiện dự kiến: 25-30 ngày

4. Quy trình thực hiện dịch vụ của công ty HPT Consulting:

- Tiếp nhận thông tin về cơ sở cần làm giấy chứng nhận đủ điều kiện

- Khảo sát, tư vấn về mặt bằng, cơ sở vật chất, hồ sơ về nhân sự và nguyên vật liệu...

- Xây dựng hồ sơ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

- Nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Hỗ trợ cơ sở tiếp đoàn đánh giá chứng nhận

- Khắc phục những điểm còn thiếu sau chứng nhận

- Nhận giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi và trả lại cho khách hàng

5. Hồ sơ khách hàng cần cung cấp

- Bản sao giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh

- Quy trình sản xuất sản phẩm

- Hồ sơ về nhân sự

- Hóa đơn, hợp đồng nguyên liệu đầu vào.

Trên đây là thông tin cần thiết về xin giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi. Mọi thông tin chi tiết quý đơn vị vui lòng liên hệ thông tin bên dưới:

     chung nhan du dieu kien san xuat thuc an chan nuoi, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi, du dieu kien san xuat thuc an chan nuoi, sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuc an nhap khau, thuc an xuat khau

 ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN : 0935.434.068 - 0935.068​.683 - 0935.564.068

CÔNG TY TNHH HPT CONSULTING

145 Tòa nhà EVN, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ

Chia sẻ: