Tư vấn chứng nhận ISO 9001:2015

Tư vấn chứng nhận ISO 9001:2015

Tư vấn chứng nhận ISO 9001:2015

Tư vấn chứng nhận ISO 9001:2015

1. ISO 9001 là gì? ISO 9001:2015 là gì?

ISO 9001 là một trong số các tiêu chuẩn thuộc tiêu chuẩn của bộ  iso 9001. Là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng sản phẩm, áp dụng cho mọi tổ chức kinh doanh tất cả các ngành nghề thuộc mọi lĩnh vực và mọi hình thức hoạt động kinh doanh phải đạt được những nguyên tắc sau:

- Hướng đến khách hàng

- Sự lãnh đạo

- Sự tham gia của đội ngũ

- Cách tiếp cận theo quá trình

- Cách tiếp cận theo hệ thông đối với quản lý

- Cải tiến liên tục

- Quyết định dựa trên sự kiện

- Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung cấp

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 giúp đảm bảo cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và mong muốn nâng cao sự thoả mãn của khách hàng, vì vậy phải xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho tất cả các quá trình và nhân sự có liên quan tới việc đảm bảo chất lượng từ khâu tiếp nhận yêu cầu khách hàng, thiết kế, mua nguyên liệu, sản xuất/cung cấp dịch vụ, giao hàng; các quá trình hỗ trợ như tiếp nhận thông tin, đào tạo, bảo trì thiết bị, máy móc…

2. Quy trình tư vấn chứng nhận ISO 9001 tại HPT Consulting

Giai đoạn 1: Khảo sát đánh giá và xác định ban đầu

- Khảo sát hệ thống quản lý của công ty và đánh giá nó theo yêu cầu ISO 9001

- Đào tạo tìm hiểu về chất lượng và hệ thống QLCL ISO 9001

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức trong công ty

- Phân định rạch ròi quyền hạn, trách nhiệm của lãnh đạo, bộ phận điều hành ISO 9001

- Phân bổ chức năng, nhiệm vụ cho các phòng, ban

- Quy định nhiệm vụ – quyền hạn tương ứng cho từng chức danh công việc đồng thời yêu cầu năng lực thích hợp

Giai đoạn 2: Xây dựng và áp dụng hệ thống tài liệu

- Đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên về văn bản hóa hệ thống quản lý chất lượng

- Xác định các đối tượng tài liệu cần xây dựng văn bản hóa

- Lập cấu trúc và xây dựng hệ thống tài liệu

- Áp dụng hệ thống quản lý

Giai đoạn 3: Xem xét đánh giá hệ thống

- Tìm hiểu và áp dụng hệ thống quản lý cho CBCNV liên quan

- Đào tạo đội ngũ đánh giá viên trong nội bộ

- Chọn lựa đánh giá viên

- Tìm hiểu và áp dụng các hành động khắc phục

- Xem xét và đánh gía hệ thống

- Sau khi xem xét hệ thống thực hiện khắc phục và cải tiến

- Đăng ký chứng nhận

Giai đoạn 4: Chứng nhận iso 9001

- Cơ quan chứng nhận thực hiện đánh giá

- Sau khi đánh giá, thực hiện khắc phục và cải tiến

3. Lợi ích khi áp dụng ISO 9001

- Có được chứng chỉ iso 9001 là một lợi thế cho việc kinh  doanh, là minh chứng cho độ tin cậy, chất lượng và   sự hài lòng của người tiêu dùng sản phẩm.

- Bên cạnh đó khi có được iso 9001 ta có thể khẳng định rằng ta đã và đang đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, cũng như về mặt pháp lý. 

- Khi ta có được chứng nhận iso 9001 thì ta có thể tự tin rằng những cuộc đánh giá của các chuyên gia về  sản phẩm của ta bên ngoài không là vấn đề khó.

- Chứng nhận iso 9001 không chỉ quan trọng đối với những tổ chức lớn, mà còn phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tiết kiệm được rất nhiều về mọi mặt như chi phí, thời gian, nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như cải thiện nhiều về các mối quan hệ  với khách hàng.

- Xác định và khuyến khích các quá trình hiểu quả và tiết kiệm thời gian

- Làm nổi bật nhiều điểm thiếu sót

- Giảm chi phí

- Cung cấp đánh giá và cải thiện liên tục

- Các cơ hội tiếp thị, đưa hàng hóa vào siêu thị, cơ hội xuất khẩu qua các nước.

4. Thời gian thực hiện: 45-60 ngày

5. Hồ sơ khách hàng cần cung cấp

Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh (bản sao công chứng)

- Quy trình sản xuất

- Cơ cấu nhân sự của công ty

chung nhan iso 9001, chứng nhận iso 9001, tư vấn iso 9001, chung nhan iso, tu van iso, chung nhan iso tai da nang

CÔNG TY TNHH HPT CONSULTING

Tầng 04 Tòa nhà EVN, Số 145 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

Liên hệ : 0935.434.068 - 0935.068​.683 - 0935.564.068

Chia sẻ: