Những người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Những người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Những người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Những người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Câu hỏi: Tôi là chủ nợ của doanh nghiệp A, tôi đã nhiều lần liên hệ với doanh nghiệp A yêu cầu thanh toán nợ, tuy nhiên đến nay Doanh nghiệp A mất khả năng thanh toán, không trả nợ cho tôi. Tôi muốn nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho doanh nghiệp A có được không?

Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý

Luật phá sản 2014

2. Quy định của pháp luật về phá sản doanh nghiệp

Theo quy định của Luật phá sản 2014 thì “phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Toà án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản”.

Như vậy, một doanh nghiệp được coi là phá sản khi đáp ứng đồng thời hai điều kiện sau:

Thứ nhất: Doanh nghiệp đã mất khả năng thanh toán trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán;

Thứ hai: Doanh nghiệp đó bị Toà án ra quyết định tuyên bố phá sản.

3. Những người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

3.1. Những người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Theo quy định tại Điều 5 Luật phá sản năm 2014 thì những người sau có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Thứ nhất: Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần:

Thời điểm phát sinh quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần là khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Thứ hai: Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở:

 Thời điểm phát sinh quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến mà không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Thứ ba: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông

Khoản 5 Điều 5 Luật phá sản năm 2014 chủ thể là cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có hai loại:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi Công ty cổ phần mất khả năng thanh toán.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ Công ty quy định.

Thứ tư: Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã

Thời điểm phát sinh quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là thời điểm hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Tức là thời điểm hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ khi đến hạn thanh toán.

3.2. Những người có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

Thời điểm phát sinh nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, không trả được các khoản nợ đến hạn

Do đó, bạn là chủ nợ của doanh nghiệp A, nếu doanh nghiệp A không thực hiện nghĩa vụ thanh toán trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn thì bạn có nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho doanh nghiệp A tại Toà án nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Trên đây là nội dung tư vấn của HPT, trường hợp bạn có thắc mắc về nội dung tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

thủ tục phá sản, yêu cầu mở thủ tục phá sản, nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản ở đâu, ai được quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi nào, thời hạn phát sinh quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

CÔNG TY TNHH HPT CONSULTING

Tầng 04 Tòa nhà EVN, Số 145 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

Liên hệ : 0935.434.068 - 0935.068​.683 - 0935.564.068

Chia sẻ: