Hiệp định VPA-FLEGT

Hiệp định VPA-FLEGT

Hiệp định VPA-FLEGT

Hiệp định VPA/FLEGT

Trải qua gân 10 năm đàm phàn, Hiệp định VPA/ FLEGT đã có hiệu lực từ ngày 01/06/2019. Hiệp định được thực thi và dấu mốc khởi đầu việc Việt Nam và EU cùng cam kết hợp tác để giải quyết tình trạng khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp. Để thực hiện Hiệp định này, Việt Nam sẽ xây dựng và vận hành Hệ thống gỗ đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam (VNTLAS) nhằm đảm bảo gỗ và các sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam có nguồn gốc hợp pháp, bao gồm việc xác minh một hệ thống để đảm bảo các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu gỗ được khai thác và mua bán hợp pháp phù hợp với pháp luật của quốc gia khai thác. Điều này có nghĩa là gỗ khai thác bất hợp pháp và các doanh nghiệp mua bán gỗ khai thác bất hợp pháp sẽ không được tham gia chuỗi cung ứng theo quy định của Hệ thống VNTLAS.

Các cam kết của Hiệp định VPA/FLEGT phối hợp với quy định tại Luật Lâm Nghiệp năm 2017, theo đó nghiêm cấm việc nhập khẩu, xuất khẩu, khai thác, chế biến và thương mại gỗ bất hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế. Để thực hiện hiệp định này, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật nhằm hài hòa hóa các cam kết của Hiệp định VPA/FLEGT, bao gồm việc xây dựng Nghị định quy định Hệ thống VNTLAS. 

Tải tại đây: Toàn văn hiệp định VPA/FLEGT 

 

CÔNG TY TNHH HPT CONSULTING

Tầng 04 Tòa nhà EVN, Số 145 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

Liên hệ : 0935.434.068 - 0935.068​.683 - 0935.564.068

Chia sẻ: