Mẫu đơn xin giành quyền nuôi con

Mẫu đơn xin giành quyền nuôi con

Mẫu đơn xin giành quyền nuôi con

Mẫu đơn giành quyền nuôi con

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày…….tháng……năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

(V/v thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn)

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận/ huyện……………..

Tôi tên là: NGUYỄN VĂN A                                 Sinh năm: 01/01/1990

CMND số: 12345678 do Công an Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 01/01/2020

Địa chỉ thường trú: số nhà 123, đường A, phường B, quận C, thành phố Z

Hiện ở tại: số nhà 123, đường A, phường B, quận C, thành phố Z

Số điện thoại liên hệ:0123456789

Ngày…../…./……, vợ chồng tôi đã nộp đơn xin ly hôn tại Tòa án nhân dân quận/huyện…… và đã được Tòa án đồng ý ly hôn theo bản án/quyết định số……..

Tại bản án/ quyết định này Tòa án đồng ý cho vợ/chồng được quyền nuôi con. Tuy nhiên, đến nay tôi nhận thấy anh/chị….không còn đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con, vì các lý do sau:

  1. Lý do 1….
  2. Lý do 2….
  3. Lý do 3…..

Về phần tôi, tôi có công việc ổn định với mức lương…….., có nhà cửa ổn định, có thời gian chăm sóc, giáo dục con cái.

Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị quý tòa xem xét sự việc trên của tôi và tiến hành giải quyết tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con say khi ly hôn giữa tôi và anh/ chị…. theo đúng quy định của pháp luật.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, và xin chịu mọi trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

                                                                                                             Người làm đơn

CÔNG TY TNHH HPT CONSULTING

Tầng 04 Tòa nhà EVN, Số 145 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

Liên hệ : 0935.434.068 - 0935.068​.683 - 0935.564.068

Chia sẻ: