Mẫu đơn xin hạn chế quyền thăm con

Mẫu đơn xin hạn chế quyền thăm con

Mẫu đơn xin hạn chế quyền thăm con

Mẫu đơn xin hạn chế quyền nuôi con

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------O---------

ĐƠN YÊU CẦU

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: Hạn chế quyền thăm con)

Kính gửi: Tòa án nhân dân.....................................(1)...........................................................

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:.............(2).........

Địa chỉ: .................(3)..................

Số điện thoại:...........................................

Địa chỉ thư điện tử:...............................

Tôi xin trình bày với Tòa án nhân dân............(1)...............................việc như sau:

-Yêu cầu tòa án hạn chế quyền thăm nom con của ông/bà...................(4)....................................

-Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu tòa án giải quyết đối với những vấn đề trên................................(5)....................

Thông tin cụ thể của người có liên quan đến vụ việc yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom....................(6)..........................

Các thông tin khác (nếu có).................................(7).................................................

Tài liệu, chứng cứ kèm theo: (8)

1.........................................

2........................................

Tôi (chúng tôi) cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật, và chịu trách nhiệm với những gì đã khai.

                                                                                                                 .............., ngày..............tháng...........năm....... (9)

                                                                                                                                          NGƯỜI YÊU CẦU (10)

TẢI TẠI ĐÂY: Mãu đơn xin hạn chế quyền thăm con

 

CÔNG TY TNHH HPT CONSULTING

Tầng 04 Tòa nhà EVN, Số 145 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

Liên hệ : 0935.434.068 - 0935.068​.683 - 0935.564.068

Chia sẻ: