Banner Noel

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ sau thời gian nghỉ thai sản?

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ sau thời gian nghỉ thai sản?

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ sau thời gian nghỉ thai sản?

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ sau thời gian nghỉ thai sản?

Công ty A có một người lao động nữ đến ngày 26/10/2021 sẽ hết thời gian nghỉ chế độ thai sản. Công ty muốn đến lúc đó chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ đó có được không?

Công ty muốn chấm dứt hợp đồng với lao động nữ sắp hết chế độ thai sản, tuy nhiên việc chấm dứt hợp đồng này sẽ có thể phát sinh một số vấn đề pháp lý như sau:

Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu chấm dứt hợp đồng lao động là gì?

Có thể hiểu đơn giản chấm dứt hợp đồng lao động là chấm dứt việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động. Khi hợp đồng lao động chấm dứt, quan hệ lao động giữa các bên cũng sẽ không còn tồn tại, các bên không phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ lao động.

 Tuy nhiên việc chấm dứt hợp đồng nhất là với việc chấm dứt hợp đồng lao động nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản được Bộ luật lao động 2019 quy định như sau: Cụ thể tại Điều 37 Bộ luật lao động 2019 Trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

“ 1. Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.

 2. Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý.

 3. Người lao động nữ mang thai; người lao động đang nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi.”

Xem thêm: Hợp đồng thử việc

Xem thêm: Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

Cũng theo quy định tại khoản 3, Điều 137 Bộ luật lao động 2019 quy định về bảo vệ thai sản như sau: “3. Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp hợp đồng lao động hết hạn trong thời gian lao động nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì được ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới.”

Như vậy, người lao động nữ vừa hết thời gian nghỉ thai sản và đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, nên công ty không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động này.

cham dut hop dong lao dong, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ thai sản, bị cho nghỉ việc khi mang thai

 ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN : 0935.434.068 - 0935.068​.683 - 0935.564.068

CÔNG TY TNHH HPT CONSULTING

145 Tòa nhà EVN, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ

Chia sẻ: