Đối tượng, điều kiện vay vốn của quỹ hỗ trợ nông dân tại địa phương

Đối tượng, điều kiện vay vốn của quỹ hỗ trợ nông dân tại địa phương

Đối tượng, điều kiện vay vốn của quỹ hỗ trợ nông dân tại địa phương

Đối tượng, điều kiện vay vốn của quỹ hỗ trợ nông dân tại địa phương

Trong nhiều năm qua, cơ quan nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế tại các khu vực nông thôn, khu vực có nền kinh tế khó khăn. Trong đó, Quỹ Hỗ trợ nông dân là một trong những nguồn lực quan trọng, hỗ trợ hiệu quả người dân phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hằng trăm ngàn hội viên, nông dân trên cả nước đã có điều kiện đầu tư, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng các mô hình sản xuất liên kết. Chính vì thế, ngày 24/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 37/2023/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, một lần nữa tạo điều kiện để bà con nông dân, những người có kinh tế khó khăn có cơ hội được phát triển.

Vậy, đối tượng và điều kiện nào sẽ được hưởng những hỗ trợ của Quỹ Hỗ trợ nông dân trên là gì, hãy cùng Tư Vấn HPT phân tích vấn đề này.

Thứ nhất, về đối tượng vay vốn.

Đối tượng vay vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân được quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 37/2023/NĐ-CP. Theo đó, đối tượng vay vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân là hội viên Hội nông dân Việt Nam có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thứ hai, về điều kiện vay vốn.

Căn cứ tại khoản 2 Điều 14 của Nghị định này quy định về điều kiện vay vốn như sau:

- Khách hàng vay vốn phải thuộc đối tượng vay vốn nêu trên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;

- Khách hàng vay vốn được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đang cư trú ở địa phương nơi Quỹ Hỗ trợ nông dân cho vay vốn tại thời điểm đề xuất vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân;

- Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp;

- Phương án vay vốn của khách hàng phải được tập hợp thành phương án chung của nhóm hội viên Hội nông dân cùng sản xuất, kinh doanh một loại hình sản phẩm, trên cùng một địa bàn cấp xã. Phương án vay vốn của từng khách hàng và phương án chung của nhóm hội viên Hội nông dân được Quỹ Hỗ trợ nông dân đánh giá là khả thi, có khả năng trả được nợ vay;

- Tại một thời điểm, một khách hàng chỉ được vay vốn tại 01 phương án chung của nhóm hội viên Hội nông dân từ Quỹ Hỗ trợ nông dân;

- Các thành viên trong cùng một hộ gia đình không được phát sinh dư nợ vay tại Quỹ Hỗ trợ nông dân trong cùng một thời điểm;

- Các điều kiện cho vay khác quy định cụ thể tại quy định nội bộ về cho vay và quản lý nợ của Quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp ban hành theo quy định tại Nghị định này.

Thứ ba, thời hạn cho vay là bao lâu?

Thời hạn cho vay được quy định tại Điều 15 Nghi định này, theo đó thời hạn này do Quỹ Hỗ trợ nông dân xem xét và quyết định. Tùy vào khách hàng và phương án của Hội viên Hội nông dân Việt Nam thì thời hạn được xác định dựa trên khả năng thu hồi vốn. Đồng thời phải phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng, nhưng tối đa không được quá 05 năm (không bao gồm thời gian gia hạn nợ). Ngoài ra, tổng thời gian gia hạn tối đã không quá 1/2 thời gian cho vay tại Hợp đồng tín dụng ký kết lần đâu.

Như vậy, có thể thấy Quỹ Hỗ nông dân hoạt động với mục tiêu hỗ trợ hội viên Hội Nông dân Việt Nam xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nông dân. Đồng thời đã tạo nguồn lực, điều kiện, công cụ để đoàn kết, tập hợp nông dân vào tổ chức hội, góp phần xây dựng hội và phong trào nông dân cùng nhau phát triển kinh tế, an cư lập nghiệp.

điều kiện vay vốn nông dân, chính sách vay vốn nông dân, lãi suất vay vốn hội nông dân, chính sách hỗ trợ vay vốn cho nông dân, hồ sơ vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân, vay vốn nông nghiệp, điều kiện vay vốn hội phụ nữ, vay vốn hội phụ nữ phường, vay tiền hội phụ nữ như thế nào, vay tiền hội phụ nữ lãi suất bao nhiêu

 

CÔNG TY TNHH HPT CONSULTING

Tầng 04 Tòa nhà EVN, Số 145 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

Liên hệ : 0935.434.068 - 0935.068​.683 - 0935.564.068

Chia sẻ: