Banner Noel

Lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi xuất hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78?

Lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi xuất hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78?

Lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi xuất hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78?

Lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi xuất hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78?

Có nhiều doanh nghiệp đang lo lắng rằng có nhất thiết là phải Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan Thuế hay không? Và nếu có thì sẽ tiến hành báo cáo như thế nào? Nếu chậm nộp hay không nộp thì có bị phạt gì hay không và mức phạt cụ thể là bao nhiêu? Với vấn đề này, HPT Consulting xin được giải đáp thắc mắc của các Quý khách hàng như sau thông qua bài viết dưới đây:

1. Những trường hợp cần phải lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP có quy định về việc lập “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn”. Cụ thể, theo quy định tại Điều 29 cho biết:

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn đặt in đã mua của cơ quan thuế có trách nhiệm nộp “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (theo Mẫu số BC26/HĐG)”“Bảng kê sử dụng hóa đơn” trong kỳ. Riêng đối với trường hợp:

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi tắt là người bán) chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp: Bảng kê dùng theo Mẫu BK02/CĐĐ-HĐG;

- Người bán chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước: Bảng kê dùng theo Mẫu BK02/QT-HĐG.

Chính vì vậy, trong trường hợp người bán xuất hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC (không thuộc trường hợp mua hóa đơn của cơ quan thuế) thì không cần phải lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Xem thêm: Thủ tục thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Xem thêm: Thủ tục thành lập Công ty TNHH Một thành viên

Ngoài ra, cũng cần lưu ý thêm một số điều rằng:

- Trong trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì người bán nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (= 0), không cần gửi bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ.

- Còn trong trường hợp kỳ trước đã sử dụng hết hóa đơn, đã báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kỳ trước với số tồn bằng không (0), trong kỳ không mua hóa đơn, không sử dụng hóa đơn thì người bán không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

2. Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và Bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ phải được nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quý và nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo của quý phát sinh việc sử dụng hóa đơn.

Cụ thể thông qua trường hợp sau: Công ty A tiến hành nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và Bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ của quý I/2022 thì thời hạn nộp chậm nhất mà Công ty A cần nộp là ngày 30/04/2022.

Riêng đối với một số trường hợp dưới đây, thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được quy định như sau:

- Doanh nghiệp nhà nước khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê thì thời hạn nộp báo cáo cùng lúc với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế, tức là chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

- Trường hợp người bán chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ với cơ quan thuế nơi chuyển đi.

3. Biện pháp xử lý khi không báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP cho biết: Trong trường hợp pháp luật quy định người bán phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nhưng người bán chậm nộp hoặc không nộp Báo cáo có thể bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

Thời gian chậm nộp hoặc không nộp

Mức phạt phải chịu

Từ 01 ngày đến 05 ngày (có tình tiết giảm nhẹ)

Phạt cảnh cáo

Từ 01 ngày đến 10 ngày (không có tình tiết giảm nhẹ)

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 VNĐ

Từ 11 ngày đến 20 ngày

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 VNĐ

Từ 21 ngày đến 90 ngày

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 VNĐ

Từ 91 ngày trở lên

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 VNĐ

Không nộp Báo cáo

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 VNĐ

Biện pháp khắc phục: Buộc lập Báo cáo trong trường hợp người bán không lập hóa đơn.

#báocáotìnhhìnhsửdụnghóađơn #hđđt #hóađơn #hoadondientu #hóađơnđiệntử #doanhnghiệp #company #thongtu78 #thôngtư78 #nghidinh123 #xuấthóađơn #xuathoadon

 ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN : 0935.434.068 - 0935.068​.683 - 0935.564.068

CÔNG TY TNHH HPT CONSULTING

Tầng 04 Tòa nhà EVN, Số 145 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Chia sẻ: