Tăng mức lương hưu được nhận từ tháng 08/2023

Tăng mức lương hưu được nhận từ tháng 08/2023

Tăng mức lương hưu được nhận từ tháng 08/2023

Tăng mức lương hưu được nhận từ tháng 08/2023

1. Tăng mức lương hưu được nhận từ tháng 8 năm 2023?

Tại phiên họp thường trực Chính phủ, ngày 12/7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đề nghị, ngay trong tháng 8/2023, Bộ LĐ-TB&XH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương phối hợp, ban hành hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP.

Ngày 29/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2023/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2023, các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. Theo đó, từ ngày 01/7/2023:

- Điều chỉnh tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng đã được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng (người hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hằng tháng trước ngày 01/01/2022).

- Điều chỉnh tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 42/2023/NĐ-CP chưa được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. (Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng từ ngày 01/01/2022 đến trước ngày 01/07/2023).

- Những người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trước ngày 01/01/1995 theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 42/2023/NĐ-CP, sau khi thực hiện điều chỉnh theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 42/2023/NĐ-CP nếu có mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau:

+ Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng;

+ Tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, tại kỳ lĩnh tháng 7/2023, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng vẫn nhận mức lương hưu, trợ cấp cũ. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện chi trả mức lương hưu, trợ cấp mới; chi trả số tiền chênh lệch tăng thêm của kỳ lĩnh tháng 7/2023 ngay trong tháng 8/203, Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định của Nghị định 42/2023/NĐ-CP.

2. Lý do tháng 07/2023 chưa được tăng lương hưu?

Tại Công văn 3127/BHXH-CĐBHXH năm 2023, BHXH nêu rõ trong thời gian chờ Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh Xã hội và văn bản chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH; BHXH thành phố Hà Nội đề nghị Bưu điện Hà Nội phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

- Niêm yết Thông báo về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH (Thông báo gửi kèm theo) tại các điểm chi trả trong thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 07/2023; Thông tin để người hưởng biết hương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 07/2023 tạm thời thực hiện theo mức hưởng tháng 06/2023;

- Yêu cầu nhân viên trực tiếp chi trả, trong quá trình thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 07/2023, phối hợp cơ quan BHXH quận, huyện, thị xã tuyên truyền, giải đáp các thắc mắc của người hưởng (nếu có) về các nội dung điều chỉnh theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP.

3. Quy định về thời điểm hưởng lương hưu

Theo quy định tại Điều 59 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì thời điểm hưởng lương hưu được quy định như sau:

- Đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật.

- Đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm h khoản 1 Điều 2 của Luật này, thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề khi người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu và có văn bản đề nghị gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Đối với người lao động quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 của Luật này và người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong văn bản đề nghị của người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về thời điểm hưởng lương hưu đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Nguồn: thuvienphapluat.vn

tăng lương hưu, mức lương hưu được tăng, mức lương hưu tăng, tăng lương hưu năm 2023

CÔNG TY TNHH HPT CONSULTING

Tầng 04 Tòa nhà EVN, Số 145 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

Liên hệ : 0935.434.068 - 0935.068​.683 - 0935.564.068

Chia sẻ: