Banner Noel

Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid

Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid

Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid

Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid

Trong bối cảnh kinh tế hội nhập ngày càng phát triển như hiện nay, vấn đề bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa không chỉ được quan tâm và thực hiện ở phạm vi quốc gia mà còn mang tính chất quốc tế đặc biệt đối với các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu. Việc đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài sẽ giúp cho doanh nghiệp xâm nhập, tạo lập và phát triển thị trường một cách ổn định tại thị trường xuất khẩu. Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài được tiến hành thông qua hai hình thức phổ biến là đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia (ngoại lệ đối với trường hợp đăng ký nhãn hiệu Benelux áp dụng đối với 03 quốc gia Bỉ, Hà Lan, Luxembourg và nhãn hiệu chung Liên minh châu Âu được chấp nhận đối với các nước là thành viên của Liên minh châu Âu) hoặc đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid. Việc đăng ký nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid là việc nộp đơn đăng ký quốc tế áp dụng đối với các nước là thành viên của Hệ thống Madrid (Hiện nay hệ thống có hơn 100 thành viên). Việc nộp đơn được tiến hành tại Văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và trong đơn sẽ chỉ định tới các nước là thành viên của hệ thống Madrid. 

Hệ thống Madrid hiện nay được điều chỉnh bởi hai văn bản pháp lý chính là Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid. Việt Nam đã tham gia cả hai nên các doanh nghiệp Việt Nam khi tiến hành nộp đơn vào các quốc gia là thành viên của cả hai văn kiện trên. Mặc dù cùng hệ thống, nhưng giữa Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid có những điểm khác nhau cơ bản, do đó trước khi quyến định đăng ký theo văn kiện nào, doanh nghiệp cần phải tìm hiểu kỹ để tránh mất thời gian và chi phí.

----> Xem thêm: Sự khác nhau giữa Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid.

1. Các trường hợp đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid

Tại Việt Nam, việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid được thực hiện dựa trên đăng ký nhãn hiệu cơ sở tại Việt Nam gồm 02 trường hợp sau:

- Doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có quyền đăng ký nhãn hiệu quốc tế tương ứng theo Thỏa ước Madrid

- Doanh nghiệp đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có quyền đăng ký nhãn nhiệu quốc tế tương ứng theo Nghị định thư Madrid

2. Điều kiện để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo hệ thống Madrid

 Ngoài việc đáp ứng các điều kiện tương tự như đối với đăng ký nhãn hiệu trong nước thì doanh nghiệp khi đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid cần chú ý các điều sau:

- Hệ thống Madrid chỉ cấp nhận hồ sơ của cá nhân mang quốc tịch nước là thành viên của Hệ thống Madrid hoặc tổ chức có cơ sở kinh doanh hợp pháp tại nước là thành viên của Hệ thống Madrid. 

- Đơn đăng ký cần dựa trên đơn đăng ký cơ sở đã nộp tại Cục sở hữu trí tuệ hoặc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được Cục sở hữu trí tuệ cấp.

- Việc đăng ký nhãn hiệu được tiến hành tại 01 quốc gia là thành viên của Hệ thống Madrid. Các nước khách hàng muốn chỉ định như Mỹ, Nhật Bản, EU.

3. Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo hệ thống Madrid

Bước 1: Tra cứu khả năng bảo hộ nhãn hiệu.

Đây mặc dù là giai đoạn không bắt buộc trong quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo hệ thống Madrid nhưng lại quan trọng khi tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu bởi doanh nghiệp khi muốn đăng ký thì nên tra cứu trước khả năng bảo hộ của nhãn hiệu cần đăng ký để tránh được những rủi ro khi đơn đăng ký quốc tế bị từ chối do nhầm lẫn với các đơn đăng ký trước đó hoặc thuộc các trường hợp từ chối cấp đơn khác theo quy định. 

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ và nộp đơn đăng ký bảo hộ

Sau khi tra cứu nhãn hiệu sơ bộ và đảm bảo nhãn hiệu không tương tự hoặc gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại các quốc gia thì doanh nghiệp có thể nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid tại Văn phòng quốc tế của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thông qua Cục sở hữu trí tuệ.

Bước 3: Thẩm xét hình thức đơn và đăng công báo

Sau khi nộp đơn tại Cục sở hữu trí tuệ, Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đơn yêu cầu, Cục sở hữu trí tuệ sẽ gửi đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đến Văn phòng quốc tế của WIPO. Tại đây, đơn sẽ được thẩm định về mặt hình thức, bao gồm tư cách người nộp đơn, mẫu nhãn hiệu, mẫu đơn, danh mục hàng hóa, dịch vụ....Trong trường hợp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đơn đăng ký quốc tế sẽ được ghi nhận trong đăng bạ quốc tế và được công bố trong công báo nhãn hiệu quốc tế của WIPO.  

Bước 4. Thẩm định nội dung đơn đăng ký

Văn phòng quốc tế thông báo cho từng bên tham gia nhận được yêu cầu bảo hộ trong đơn quốc tế hoặc chỉ định (Các quốc gia chỉ định như Mỹ, Nhật, EU). Từ ngày đăng ký quốc tế hoặc chỉ định sau, việc bảo hộ nhãn hiệu tại từng bên tham gia được chỉ định sẽ giống như khi nhãn hiệu đó được nộp trực tiếp tại cơ quan của bên tham gia đó. Mỗi bên tham gia được chỉ định thẩm định nội dung đơn trong khoảng thời gian quy định theo Thỏa ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid và sau đó thông báo kết quả thẩm định cho Văn phòng quốc tế. 

Bước 5: Cấp đơn đăng ký bảo hộ hoặc thông báo từ chối cấp đơn đăng ký bảo hộ

Sau quá trình thẩm định, văn phòng WIPO sẽ gửi thông báo đồng ý cấp văn bằng bảo hộ hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ về Cục Sở hữu trí tuệ. Thời gian để văn phòng WIPO hoàn tất các bước từ thẩm định hình thức đến nội dung khoảng 16- 18 tháng. 

(Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo hệ thống Madrid)

4. Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo hệ thống Madrid

Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo hệ thống Madrid bao gồm:

- Tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam (Theo mẫu). Trong tờ khai ghi rõ các nước là thành viên của Thỏa ước Madrid hoặc nước chỉ là thành viên của Nghị định thư Madrid mà doanh nghiệp muốn đăng ký bảo hộ;

- Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu (Theo mẫu);

- Mẫu nhãn hiệu đã đăng ký tại Việt Nam;

- Danh mục hàng hóa/ dịch vụ mang nhãn hiệu;

- Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể hoặc chứng nhận nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể/ chứng nhận;

- Giấy ủy quyền;

- Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền của người đó;

 Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên nếu thuộc trường hợp hưởng quyền ưu tiên;

- Bảo sao chứng từ nộp phí, lệ phí;

-Bản sao tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở áp dụng đối với trường hợp nộp đơn theo Nghị định thư Madrid;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở (áp dụng đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận tại nước sở tại);

- Bản cam kết sử dụng nhãn hiệu tại các nước yêu cầu đăng ký bảo hộ (nếu chỉ định vào các quốc gia như Ireland, Singapore, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ)

Lưu ý: Đơn đăng ký quốc tế được làm bằng Ngôn ngữ Anh và Pháp. 

5. Hiệu lực của nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid

- Thời gian có hiệu lực của nhãn hiệu đăng ký theo Nghị định thư Madrid là 10 năm và có thể được gia hạn thêm;

- Thời gian có hiệu lực của nhãn hiệu đăng ký theo Thỏa ước Madrid là 20 năm và có thể gia hạn thêm.

6. Các lưu ý khi thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo hệ thống Madrid

- Doanh nghiệp phải đảm bảo các thông tin khai trong đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu là chính xác, kể cả ngôn ngữ, dịch thuật và thống nhất với các thông tin ghi trong giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu của cơ sở tương tứng. 

- Mọi thư từ, giao dịch liên quan đến đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa đều được thực hiện thông qua Cục Sở hữu trí tuệ. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có trách nhiệm thông báo kịp thời các yêu cầu của doanh nghiệp cho Văn phòng quốc tế và ngược lại theo quy định của Điều ước quốc tế có liên quan. 

 Trên đây là những nội dung liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid. Để hiểu rõ hơn về thủ tục cũng như các vấn đề pháp lý khác liên quan đến việc bảo hộ nhãn hiệu, thực thi quyền sở hữu trí tuệ hay bất cứ vấn đề pháp lý nào, quý khách có thể liên hệ về HPT CONSULTING để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Trân trọng cảm ơn!

bảo hộ nhãn hiệu, thỏa ước Madrid, bảo hộ nhãn hiệu quốc tế, bảo hộ nhãn hiệu Madrid, nghị định thư Madrid, thỏa ước Madrid, dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu tại Đà Nẵng, bảo hộ nhãn hiệu HPT Consulting

 ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN : 0935.434.068 - 0935.068​.683 - 0935.564.068

CÔNG TY TNHH HPT CONSULTING

Tầng 04 Tòa nhà EVN, Số 145 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Chia sẻ: